Welkom bij SVMN
Activiteiten
Vriend worden
Bestuur en beleid
Financieel verslag
Gastenboek

 

 

 

Bestuur:
Paul Overmars, voorzitter
Riek Dekker, secretaris (niet op de foto)
Gerard Warmerdam, penningmeester
Chris van Maris, algemeen bestuurslid
Gerard Duijndam, algemeen bestuurslid
Laura Geerlings, algemeen bestuurslid
 
 

 

Voormalige bestuursleden zijn Harry Groen (voorzitter 2007 tot 2012), Willem Baalbergen (2007 tot 2013), Colette Kruis-Sweere (secretaris 2007 tot oktober 2014), Jan Peelen (2007 tot januari 2015), Piet van Meurs (penningmeester 2007 tot 1 maart 2015), Christianne den Houting-Stevens (penningmeester tot 2019), Inge Ramselaar-Nederveen (secretaris tot 2019), Arjan Slobbe (algemeen bestuurslid tot 2019).
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

 

 

Beleidsplan:

Prioriteiten
Voor de komende jaren (2019-2020) zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:
·       Vergroting van het aantal vrienden, met daaraan gekoppeld een toename van het  totaal bedrag aan jaarlijkse bijdragen
·       Aankopen doen op basis van een herzien aankoopbeleid, met extra accent  op uitbreiding van de collectie beeldhouwwerk
·       In overleg met het bestuur van het museum investeren in een goede communicatie met betrekking tot de activiteiten van het museum en van de stichting vrienden van het museum.

Communicatie:
De vrienden worden jaarlijks geïnformeerd over de aankopen, welke door de stichting zijn gedaan.

Financiën:
De stichting financiert aan Museum Noordwijk te schenken kunst enkel en alleen met ontvangen geldelijke schenkingen. De stichting gaat geen verplichtingen/schulden aan anders dan schulden aan crediteuren voor geleverde maar nog niet betaalde kunstartikelen.

Aankopen kunst:
De stichting laat zich adviseren door een aankoopcommissie, die voorstellen tot aankopen voorlegt aan het bestuur van de stichting. De stichting is vertegenwoordigd in de aankoopcommissie door een bestuurslid.

 

Statuten:

 

 

 

Statuten dec 2019
Download