Welkom bij SVMN
Activiteiten
Aankopen
Vriend worden
Bestuur en beleid
Financieel verslag
Gastenboek

 

Bestuur:
Paul Overmars, voorzitter
Silja de Graaf, secretaris
Gerard Warmerdam, penningmeester
Chris van M
Gerard  Duindam
Dorine Holman
Jan Peelen
Arjan Slobbe
 
Voormalige bestuursleden zijn Harry Groen (voorzitter 2007 tot 2012), Willem   Baalbergen (2007 tot 2013), Colette Kruis-Sweere (secretaris 2007 tot oktober 2014), Jan Peelen (2007 tot januari 2015), Piet van Meurs (penningmeester 2007 tot 1 maart 2015), Christianne den Houting-Stevens (penningmeester tot 2019), Inge Ramselaar-Nederveen (secretaris tot 2019).
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

 

 

Beleidsplan:

Prioriteiten
Voor de komende jaren (2019-2020) zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:
·       Vergroting van het aantal vrienden, met daaraan gekoppeld een toename van het  totaal bedrag aan jaarlijkse bijdragen
·       Aankopen doen op basis van een herzien aankoopbeleid, met extra accent  op uitbreiding van de collectie beeldhouwwerk
·       In overleg met het bestuur van het museum investeren in een goede communicatie met betrekking tot de activiteiten van het museum en van de stichting vrienden van het museum.

Communicatie:
De vrienden worden jaarlijks geïnformeerd over de aankopen, welke door de stichting zijn gedaan.

Financiën:
De stichting financiert aan Museum Noordwijk te schenken kunst enkel en alleen met ontvangen geldelijke schenkingen. De stichting gaat geen verplichtingen/schulden aan anders dan schulden aan crediteuren voor geleverde maar nog niet betaalde kunstartikelen.

Aankopen kunst:
De stichting laat zich adviseren door een aankoopcommissie, die voorstellen tot aankopen voorlegt aan het bestuur van de stichting. De stichting is vertegenwoordigd in de aankoopcommissie door een bestuurslid.