Welkom bij SVMN
Activiteiten
Vriend worden
Bestuur en beleid
Financieel verslag
Gastenboek


U bent bezoeker
Welkom en graag tot weerziens

De Vrienden van het Museum vinden het belangrijk dat Noordwijkse kunstwerken worden bewaard voor komende generaties. Vrienden helpen de kerncollectie van het Museum Noordwijk te verrijken met kunstwerken van Noordwijkse kunstenaars van vroeger en nu. Noordwijks erfgoed wordt zo opgebouwd, toegankelijk gemaakt voor iedereen en voor kinderen en kleinkinderen bewaard. En u kunt daar als vriend een beslissende rol in spelen. Wilt u ook vriend worden?

 

 

De doelstelling van de stichting is: Het steunen van de vereniging genootschap Oud Noordwijk te Noordwijk met name voor wat betreft het behoud en de uitbreiding van de kunstcollectie van het museum noordwijk, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer van de stichting is 817 902 934.De stichting is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Culturele ANBI, een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor de stichting gelden daarom belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Maar omdat de stichting een Culturele ANBI is, gelden ook voor u als Vriend fiscale voordelen. U mag in elk geval tot en met 2017 uw gift ten laste brengen van uw fiscaal inkomen en wel voor 125%, met een maximum van die verhoging van
€ 1.250 per jaar. Wilt u daar meer van weten? zie de informatie zoals weergegeven door de belastingdienst

De stichting is gevestigd op het adres: Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk ZH.

Het secretariaat van de stichting is te bereiken via: e-
mail algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.com of telefoon 071-36 178 84 (GON).

Bankrekening van de stichting, NL76 RABO 0132 5997 24 ten name van Stichting Vrienden Museum Noordwijk.

 

  

Het laatste nieuws over de activiteiten van de Vrienden
(zie ook de aankooppagina)

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Noordwijk bestaat uit:

Paul Overmars (voorzitter)

Gerard Warmerdam (penningmeester)

Riek Dekker (secretaris)

Gerard Duijndam (algemeen bestuurslid)

Chris van Maris (algemeen bestuurslid)

Laura Geerlings (algemeen bestuurslid)

 

 

 

Alle betrokken partijen, of de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie of afbeeldingen opgenomen op deze internetsite voor commerciële doeleinden te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden Museum Noorwijk of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
©2013-2019